idârehâne


idârehâne
(A.-F.)
[ ﻪﻥﺎﺧ ﻩرادا ]
yönetim bürosu.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • idarehane — is., esk., Ar. idāre + Far. ḫāne 1) Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri 2) Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İDAREHANE — f. Bir işe bakan hey etin veya bir işi idare edenlerin toplanarak iş gördükleri yer ve dâire. * Dergi, gazete vs. gibi yayınların yazı işlerine bakılan dâire …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hane — is., Far. ḫāne 1) Ev, konut 2) Ev halkı Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı. N. Cumalı 3) Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz Dama tahtasında altmış dört hane vardır. 4) mat. Basamak 5) müz. Klasik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • idare — is., Ar. idāre 1) Yönetme, yönetim, çekip çevirme 2) Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü 3) Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım ın Yurt Bilgisi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük